Tây Ban Nha Giao đồ ăn in Bình An Khu Phố 4

IBERICO -TAPAS & WINE-

Mở cửa

Đơn hàng của Bạn đã được xác nhận theo THỜI GIAN THỰC

Xem Thực đơn & Đặt món

Tây Ban Nha Giao đồ ăn in Bình An Khu Phố 4


Looking for Tây Ban Nha Giao đồ ăn in Bình An Khu Phố 4? Not everybody knows or has the time to prepare tasty food.

When you want to get served like a king then food delivery from IBERICO -TAPAS & WINE- will be your best choice.

Simply select "Delivery" at the checkout screen and we hope you'll appreciate our food delivery service.

Phí giao hàng

Zone 1, Tối thiểu - 300.000 ₫, Phí - 30.000 ₫
Zone 2, Tối thiểu - 500.000 ₫, Phí - 50.000 ₫

Order with delivery in Bình An Khu Phố 4


Chính xác, chúng tôi ở vị trí gần Bình An Khu Phố 4 và sẵn sàng nhận đơn hàng trực tuyến của bạn.

Dành thời gian truy cập xem thực đơn trực tuyến tương tác của chúng tôi và đặt đơn hàng khi các thông tin điền xong. Sẽ mất một vài phút để chúng tôi xác thực đơn hàng của bạn và gửi lại thời gian thực hiện riêng cho bạn.