Tây Ban Nha Giao đồ ăn in Tân Hưng

IBERICO -TAPAS & WINE-

Mở cửa

Đơn hàng của Bạn đã được xác nhận theo THỜI GIAN THỰC

Xem Thực đơn & Đặt món

Tây Ban Nha Giao đồ ăn in Tân Hưng


Looking for Tây Ban Nha Giao đồ ăn in Tân Hưng? Not everybody knows or has the time to prepare tasty food.

When you want to get served like a king then food delivery from IBERICO -TAPAS & WINE- will be your best choice.

Simply select "Delivery" at the checkout screen and we hope you'll appreciate our food delivery service.

Phí giao hàng

Zone 1, Tối thiểu - 300.000 ₫, Phí - 30.000 ₫
Zone 2, Tối thiểu - 500.000 ₫, Phí - 50.000 ₫

Order with delivery in Tân Hưng


Chính xác, chúng tôi ở vị trí gần Tân Hưng và sẵn sàng nhận đơn hàng trực tuyến của bạn.

Dành thời gian truy cập xem thực đơn trực tuyến tương tác của chúng tôi và đặt đơn hàng khi các thông tin điền xong. Sẽ mất một vài phút để chúng tôi xác thực đơn hàng của bạn và gửi lại thời gian thực hiện riêng cho bạn.